main img main img main img main img main img main img main img main img

Συνεδρίαση των μελών – δήμων του Συνδέσμου «Τα όμορφα χωριά της Κρήτης»

Συνεδρίαση των εκπροσώπων των μελών – δήμων του Συνδέσμου «Τα όμορφα χωριά της Κρήτης» πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κατάστημα στη Χερσόνησο την περασμένη Παρασκευή, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Χερσονήσου, Γιάννη Σέγκου.

Οι συμμετέχοντες στη συνέλευση των δήμων συζήτησαν ζητήματα σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και λειτουργίας του Συνδέσμου ενώ ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις αντίστοιχες περιπτώσεις ενώσεων – δικτύων όμορφων χωριών της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας.

Όπως τονίστηκε στη συνάντηση, ο θεσμός «όμορφα χωριά» λειτουργεί με βάση ένα πλαίσιο αρχών και ένα σχέδιο δράσεων ενώ η κάθε τοπική κοινωνία και οι τοπικοί φορείς συνδιαμορφώνουν μια αντίληψη και ένα όραμα για του οποίου την υλοποίηση δεσμεύονται μέσα από τη συνεχή δράση τους.

Η δικτύωση είναι πάντοτε πολύ ισχυρή, με πολλαπλασιαστικά μετρήσιμα αποτελέσματα.

Το ραντεβού για τη λήψη καθοριστικών αποφάσεων για τα θέματα του Συνδέσμου «ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», ανανεώθηκε για την επόμενη συνέλευση.

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου