main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην 5η προγραμματισμένη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου REBUS

Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετείχε ως μέλος της Τοπικής Ομάδας Ενδιαφερόμενων Φορέων στην πέμπτη προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων και των stakeholders του ευρωπαϊκού έργου REBUS - Renovation for Energy Efficient Buildings - «Ανακαίνιση για Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg, που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2018 στην Κρακοβία της Πολωνίας. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός Οδηγού Ενεργειακής Ανακαίνισης Δημόσιων Κτιρίων (ERP) με σκοπό την παροχή μέσων και εργαλείων στο δημόσιο τομέα ώστε να είναι αποτελεσματικές οι εργασίες ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων, εξοικονομώντας ενέργεια και πόρους. Το REBUS χρησιμοποιεί διαπεριφερειακές ανταλλαγές μεταξύ περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών για τον εντοπισμό των εμπειριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στον ERP.

Επικεφαλής εταίρος είναι o Οργανισμός Ενέργειας της Φλωρεντίας, Florentine Energy Agency (AFE) – Ιταλία, ενώ εταίροι είναι: η πόλη Malmö (Σουηδία), ο περιφερειακός αναπτυξιακός οργανισμός NORDA Regional Development Agency of North-Hungary Nonprofit Corporation (Ουγγαρία), ο Οργανισμός PNEC - Association of Municipalities Polish Network "Energie Cités" (Πολωνία), η κυβερνητική μη κερδοσκοπική οργάνωση Southeast Regional Development Agency (Ρουμανία), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο καινοτομίας European Institute for Innovation (Γερμανία),ο δημόσιος φορέας Durham County Council (Ηνωμένο Βασίλειο) και η Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα).

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «REBUS-Renovation for Energy efficient Buildings». Μάλιστα, για την υλοποίησή του έχει συστήσει την Τοπική Ομάδα των Εμπλεκόμενων Φορέων (Local Stakeholders Group) που αποτελείται από δημόσιους φορείς, όπως ο Δήμος Χερσονήσου, αλλά και από ιδιώτες.

Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης οι εκπρόσωποι από την πόλη της Κρακοβίας παρουσίασαν την περιφερειακή στρατηγική για την προστασία της ποιότητας του αέρα-ατμόσφαιρας, καθώς επίσης και τις δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των δημοσίων κτιρίων τους. Στη συνέχεια ακολούθησαν επισκέψεις σε ιστορικά κτίρια όπου μετά την ενεργειακή ανακαίνισή τους μηδένισαν το ενεργειακό ισοζύγιό τους, αλλά και σε αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν υβριδικά συστήματα και τεχνολογίες ενεργειακής αναβάθμισης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συμμετοχή και η συμβολή των μελών των διαφόρων Τοπικών Ομάδων Εμπλεκόμενων Φορέων είναι ιδιαίτερα επωφελής για την καλύτερη υλοποίηση του έργου, καθώς η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον Οδηγό Ενεργειακής Ανακαίνισης που έχει αναπτύξει κάθε εταίρος είναι ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να καθοριστεί το περιεχόμενο του Σχεδίου Δράσης κάθε εταίρου, αλλά και όλα τα απαραίτητα βήματα για την εκπόνησή του.

Εκ μέρους της Τοπικής Ομάδας Ενδιαφερόμενων Φορέων - ΟΤΑ συμμετείχε η Δρ. Σοφία Υφαντή ως Ενεργειακός Υπεύθυνος και εκπρόσωπος του Δήμου Χερσονήσου.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου