Σε τροχιά υλοποίησης οραματικά έργα στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο χερσονήσου

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Μεγάλα project βιολογικών καθαρισμών σε Χερσόνησο, Μάλια, Γούβες θα δώσουν λύση σε προβλήματα δεκαετιών – Νέα δεδομένα στην άρδευση με τη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων νερού – Έργα 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και επέκταση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων

 

 

Οραματικές παρεμβάσεις στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων βάζει σε τροχιά υλοποίησης ο Δήμος Χερσονήσου προωθώντας έργα με ισχυρή και πολύπλευρη αναπτυξιακή δυναμική.

Πρόκειται για έργα αναβάθμισης και επέκτασης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 4.995.321 ευρώ, τα οποία θα δώσουν λύσεις σε προβλήματα δεκαετιών που ταλανίζουν τον Δήμο Χερσονήσου, αλλάζοντας το status quo τόσο σε θέματα επεξεργασίας λυμάτων όσο και αξιοποίησης υδάτινων πόρων για άρδευση.

Συγκεκριμένα, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων σε διεθνές επίπεδο τεχνολογιών, θα δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης 14,4 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού για άρδευση σε καθημερινή βάση, προσφέροντας σημαντική «ανάσα» στον πρωτογενή τομέα και μάλιστα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα λειψυδρίας και υποβάθμισης υδροφόρου ορίζοντα.

«Ξεκινούν άμεσα εμβληματικά έργα που θα αλλάξουν συνολικά το τοπίο στην επεξεργασία λυμάτων και την αξιοποίηση νερού για άρδευση. Πρόκειται για έργα που απαντούν σε ανάγκες δεκαετιών του τόπου μας και η ολοκλήρωσή τους θα δημιουργήσει νέα αναπτυξιακά δεδομένα για τον Δήμο Χερσονήσου», δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος και πρόσθεσε : «Η αναβάθμιση και επέκταση των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε Χερσόνησο, Μάλια και Γούβες είναι ένα οραματικό έργο με ισχυρό κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Από τη μία θα δημιουργηθούν σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από την άλλη θα δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης μεγάλου όγκου υδάτινων πόρων για άρδευση».

Η υπογραφή της σύμβασης των έργων πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου Γιάννη Σέγκου, του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Μανόλη Ματθαιάκη, του Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου Γιώργου Χειρακάκη, του Αντιδημάρχου Χερσονήσου Μανόλη Καλαϊτζάκη και του αναδόχου.

Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των έργων είναι 30 μήνες.

Σκοπός τους είναι η αναβάθμιση και η επέκταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Χερσονήσου, Μαλίων και Γουβών ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα των μονάδων και να  βελτιωθεί η ποιότητα της επεξεργασμένης εκροής για άρδευση.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση σε μία ευρύτερη περιοχή η οποία αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα λειψυδρίας και υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα λόγω της υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων.

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων Χερσονήσου :

Αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΛ Χερσονήσου με προμήθεια προκατασκευασμένου συγκροτήματος υπερδιήθησης της δευτεροβάθμιας εκροής, δυναμικότητας 6.000m3/day για την επίτευξη της ποιότητας του πίνακα 2 της ΚΥΑ της επαναχρησιμοποίησης και την προμήθεια προκατασκευασμένου συστήματος φυγοκεντρικού διαχωριστή δυναμικότητας 20m3/hr ώστε να διασφαλίζεται η αδιάληπτη ορθή λειτουργία του συστήματος με αποτέλεσμα την κατάλληλη ποιότητα της δευτεροβάθμιας εκροής στην είσοδο του συστήματος της υπερδιήθησης.

 

Οι προσθήκες – τροποποιήσεις  για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Χερσονήσου συνοψίζονται παρακάτω:

 

Προμήθεια προκατασκευασμένου συστήματος υπερδιήθησης δυναμικότητας 6.000m3/day για την επίτευξη της ποιότητας του πίνακα 2 της ΚΥΑ της επαναχρησιμοποίησης.

Προμήθεια προκατασκευασμένου συστήματος φυγοκεντρικού διαχωριστή δυναμικότητας 20m3/hr ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη ορθή λειτουργία του συστήματος με αποτέλεσμα την κατάλληλη ποιότητα της δευτεροβάθμιας εκροής στην είσοδο του συστήματος της υπερδιήθησης.

Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων Μαλίων :

Περιλαμβάνεται η κατασκευή τρίτης γραμμής βιολογικής επεξεργασίας, η βελτίωση του συστήματος αφαίρεσης και αφυδάτωσης της ιλύος (με προσθήκη παχυντή βαρύτητας και μονάδας φυγοκεντρικού διαχωριστή)  καθώς και η προμήθεια τριτοβάθμιας επεξεργασίας με την χρήση διάταξης υπερδιήθησης  (ultrafiltration) τα οποία θα βελτιώσουν της ποιότητας των επεξεργασμένης εκροής ώστε να μπορεί να διατεθεί για απεριόριστη άρδευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 και τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους της εγκατάστασης.

Οι προσθήκες για την αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΛ Μαλίων συνοψίζονται παρακάτω:

Προσθήκη νέας γραμμής βιολογικής βαθμίδας (Δεξαμενή βιοεπιλογής, απονιτροποίησης και αερισμού) κατά τα σχέδιο της Β’ Φάσης σε δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα δυναμικότητας 2.700m3/day. (Περίπου 1000m3 σκυρόδεμα)

Κατασκευή βαρυτικού παχυντή με σύστημα ανάδευσης και νέου αντλιοστασίου στραγγισμάτων

Προμήθεια προκατασκευασμένου συστήματος φυγοκεντρικού διαχωριστή δυναμικότητας 20m3/hr

Προμήθεια προκατασκευασμένου συστήματος υπερδιήθησης δυναμικότητας 5.400m3/day για την επίτευξη της ποιότητας του πίνακα 2 της ΚΥΑ της επαναχρησιμοποίησης.

Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων Γουβών :

Αναβάθμιση της ΕΕΛ των Γουβών με την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού και την κατασκευή των απαιτούμενων έργων για τη λειτουργία μίας επιπλέον γραμμής επεξεργασίας.

Η ΕΕΛ Γουβών παράγει επεξεργασμένα απόβλητα ποιότητας ικανής για απεριόριστη άρδευση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Με το παρόν έργο ενίσχυση της μονάδας επεξεργασίας ώστε να διασφαλίζεται σταθερά η ποιότητα της εκροής των επεξεργασμένων αποβλήτων σύμφωνα με τα όρια της εθνικής νομοθεσίας.

Επιπλέον προτείνεται η κατασκευή του δικτύου άρδευσης ώστε να δοθεί οριστική λύση στην διάθεση των τριτοβάθμια επεξεργασμένων εκροών αξιοποιώντας παράλληλα το νερό για άρδευση σε μια περιοχή με σημαντικά προβλήματα λειψυδρίας.

Οι προσθήκες για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Γουβών συνοψίζονται παρακάτω:

Προσθήκη 2 αντλιών αρχικής ανύψωσης ικανών να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες παροχές

Προσθήκη τρίτης γραμμής μονάδας προεπεξεργασίας ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες της μονάδας

Προσθήκη διάταξης λεπτοκοσκίνισης μετά την νέα γραμμή προεπεξεργασίας

Προσθήκη δίδυμο αντλιοστασίου τροφοδοσίας νέας γραμμής βιολογικής βαθμίδας

Προσθήκη φυγοκεντρικού διαχωριστή για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών

Για την κάλυψη των μέγιστων απαιτήσεων της βιολογικής βαθμίδας (Θερινή Περίοδος, 13000 I.K., 3500 m3/day) κατά τη Β' Φάση της Ε.Ε.Λ. του Δ. Γουβών, θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα, δύο (2) επιπλέον συμπαγή συγκροτήματα βιολογικής επεξεργασίας τύπου MBMR. Τα εν λόγω συμπαγή συγκροτήματα θα τροφοδοτούνται από κοινού με προεπεξεργασμένα λύματα μέσω τρίτης διάταξης μερισμού της ροής. Τελικά, καθένα εκ των έξι (6) συμπαγών συγκροτημάτων ΜBMR της B' Φάσης, θα δέχεται και επεξεργάζεται ~ 583m3/day συμπεριλαμβανομένων των επιστρεφουσών ροών από τη διαχείριση της περίσσειας λάσπης.