Ενταξη έργου «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (12θεσιο Δημ. Σχολείο & Νηπ/γείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψά Δ.Κ. Ανώπολης

Την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την ανέγερση ενός υπερσύγχρονου 12θέσιου σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή Κοκκίνι Χάνι της Δ.Κ. Ανώπολης, διεκδίκησε και πέτυχε ο Δήμος Χερσονήσου, προκειμένου να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των κατοίκων σε σχολικές υποδομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου  κ. Γιάννη Μαστοράκη, την ένταξη της πράξης «Ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12Θ Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι) στην θέση Κοψάς της Δ.Κ. Ανώπολης» στο Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 στο πλαίσιο του άξονας προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 8.316.948,55 € από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

Η Ανέγερση του σύγχρονου 12θέσιου ολοήμερου δημοτικού σχολείου και του 2θέσιου νηπιαγωγείο δυναμικότητας φιλοξενίας 300 μαθητών δημοτικού και 50 μαθητών νηπιαγωγείου στην θέση Κοψάς της Δ.Κ. Ανώπολης θα καλύψει το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή.

 

Ενδεικτικό της ανάγκης για σχολικές υποδομές είναι το γεγονός ότι η πρώτη πρόβλεψη για ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην εν λόγω περιοχή, χρονολογείται από το 2003. Το νέο σχολικό συγκρότημα αναμένεται να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης μαθητών και εκπαιδευτικών σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή, η οποία παρουσιάζει σταθερή ποσοστιαία αύξηση στο δυναμικό της τα τελευταία χρόνια λόγω της κοντινής απόστασης από την πρωτεύουσα του νομού που την έχει καταστήσει τόπο κύριας κατοικίας.

 

Σήμερα, με την εξαιρετική καθοδήγηση των άρτια καταρτισμένων στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης, την αμέριστη συμπαράσταση όλων των δημοτικών παρατάξεων αλλά και την απαράμιλλη συστράτευση όλων των κρίσιμων Υπηρεσιών του Δήμου, η δημοτική αρχή κάνει πράξη την επιθυμία των κατοίκων της Δ.Κ. Ανωπόλεως, επιλύοντας το από δεκαετίας και πλέον πρόβλημα του κατακερματισμού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δημιουργούσε πολλαπλά προβλήματα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Γιάννης Μαστοράκης, εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την ένταξη του έργου, τόνισε τη σημαντική συμβολή που είχαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές με τις ενέργειες τους, καθώς και τους μελετητές που συνέβαλαν εθελοντικά σε διάφορα στάδια κατάρτισης των μελετών του έργου.

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε δημόσια προς τον κ. Περιφερειάρχη που στέκεται αρωγός και υποστηρικτής σε κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται από τις Τοπικές Αρχές για την αναβάθμιση και βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης, καθώς η συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης σε τέτοιας εμβέλειας έργα αποτελεί ορόσημο. 

 

Χάρη στην άρτια προετοιμασία της πρότασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου,  που έχουν εξασφαλίσει ακόμα και την άδεια ανέγερσης του νέου σχολικού συγκροτήματος, το έργο μπορεί να προχωρήσει τάχιστα, με στόχο η κατασκευή να ξεκινήσει με τη νέα σχολική χρονιά 2016-2017 και να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020.