«Τι άλλο είναι η τέχνη; Οι τέχνες στην εκπαίδευση και η συμβολή τους στην ανθρωποκεντρική παιδαγωγική»: Επιστημονικό Συνέδριο - Συμπόσιο με αφορμή την 18η επέτειο από την ίδρυση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου

 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου και ο «Σύλλογος Φίλων Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου» συνδιοργανώνουν με τον Δήμο Χερσονήσου και τη στήριξη της πολυμετοχικής Δημοτικής Α.Ε Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΑΝΑΛ), Επιστημονικό Συνέδριο – Συμπόσιο με θέμα: «Τι άλλο είναι η τέχνη; Οι τέχνες στην εκπαίδευση και η συμβολή τους στην ανθρωποκεντρική παιδαγωγική».

Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, από 8 έως 11 Απριλίου 2022, στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου και στο Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, με αφορμή την 18η επέτειο από την ίδρυση του και την ενεργή παιδαγωγική – καλλιτεχνική παρουσία και δράση του, επιθυμεί να κοινωνήσει την διδακτική, παιδαγωγική και ανθρωποκεντρική εμπειρία του.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την ανάδειξη της Τέχνης και της Καλλιτεχνικής Παιδείας ως μέσο μετάδοσης και διάχυσης της Γνώσης, εμπλουτισμού της διδασκαλίας και ενδυνάμωσης της μάθησης και της αγάπης των παιδιών για το σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου: