main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

          Σας π ρ ο σ κ α λ ώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,  σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γουρνών, την 27η  του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

1.      Λήψη απόφασης για τις εισηγήσεις της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής μέριμνας της Π. Ε. Ηρακλείου στις αιτήσεις των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος : 1) Γ. Αντωνακάκης – Σαββάκης & Σια Ο.Ε., 2) Τσούμα Παναγιώτη, 3) Θεοδώρου Αχινά, 4) Καλαντζή Τιμολέοντα, 5) Αγγελιδάκη Νικολάου, και 6) Αμπατζή Ηλία & ΣΙΑ Ο.Ε. στη Δημοτική Κοινότητα Λιμ. Χερσονήσου του Δήμου μας, οι οποίες αφορούν ανάκληση αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Χερσονήσου για την επιβολή διοικητικών ποινών.

2.      Λήψη απόφασης για τις εισηγήσεις της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής μέριμνας της Π. Ε. Ηρακλείου στις αιτήσεις των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος : 1) Ιωάννη Μαραγκάκη, 2) Ιωάννη Φραγκάκη, 3) Κοινωνία  κληρονόμων Μαραγκάκη Μπιγικάκη, Δημοτική Κοινότητα Λιμ. Χερσονήσου του Δήμου μας, που αφορούν ανάκληση αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Χερσονήσου για την επιβολή διοικητικών ποινών.

 

 

                                                                                                  Ο Πρόεδρος επιτροπής

                                                                                                        Ποιότητας Ζωής

 

 

 

                                                                                                   Κων/νος Φιλιππάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου