Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση 2012 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Χερσονήσου