Επικαιρότητα


Πρόσκληση στην 20η  Τακτική Συνεδρίαση 2021  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 20η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

02/12/2021 14:56
Πρόσκληση στην 22η ειδική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 22η ειδική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

30/11/2021 09:55
Πρόσκληση στην 21η ειδική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 21η ειδική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

30/11/2021 09:54
Πρόσκληση στην 20η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 20η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

30/11/2021 09:52
Πρόσκληση για την 14 η Ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021

Πρόσκληση για την 14 η Ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021

22/11/2021 11:25
Πρόσκληση για την 13 η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021

Πρόσκληση για την 13 η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021

22/11/2021 11:23
Πρόσκληση στη 19η  Τακτική Συνεδρίαση 2021  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 19η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

12/11/2021 14:45
Πρόσκληση για την 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Πρόσκληση για την 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

02/11/2021 09:24
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

01/11/2021 13:07
Πρόσκληση για την 41 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 41 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

19/10/2021 14:56
Πρόσκληση στη 18η  Τακτική Συνεδρίαση 2021  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 18η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

18/10/2021 15:08
Πρόσκληση για την 40η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 40η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

18/10/2021 15:05