Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου