πρόσκληση στη 17η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στη 17η Συνεδρίαση 2019 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στη 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 

 

 1. Έγκριση Χρηματοικονομικών Καταστάσεων & Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018

 2. Δημοπράτηση του υποέργου 3, με τίτλο: ««ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της Πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», «ΚΡΗΤΗ 2014 -2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000364

 3. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Επισκευές και Συντηρήσεις Μεταφορικών Μέσων (οχημάτων και δικύκλων) και Μηχανημάτων (Μ.Ε. – Αποφρακτικού) του έτους 2019-2020»

 4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια Χειμερινών Ειδών Ένδυσης έτους 2019»

 5. Προκαταβολή μισθών σε εργαζόμενους της Επιχείρησης βάσει του άρθρου 9 της ΣΣΕ των Δ.Ε.Υ.Α. (x2)

 6. Αίτημα για άδεια ανατροφής τέκνου εργαζομένου της Επιχείρησης

 7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου σταθμού απομακρυσμένης επίβλεψης (Scada) των νέων αντλιοστασίων της ΕΕΛ Χερσονήσου»

 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια γεωδαιτικού δέκτη GNSS και βοηθητικού εξοπλισμού»

 9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή βλαβών του υπ’ αριθμόν ΜΕ 107160 αποφρακτικού μάρκας MΑΝ της ΔΕΥΑΧ»

 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών τμήματος άρδευσης στο Βιολογικό Καθαρισμό Χερσονήσου»

 11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Επισκευή ηλεκτρικού παλάγκου RWM, 1 τόνου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χερσονήσου»

 12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Έλεγχος, αναγόμωση, συντήρηση πυροσβεστήρων ΔΕΥΑ Χερσονήσου έτους 2019»

 13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Αποκατάσταση τομών μετά από επισκευή ζημιών της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

 14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια συστήματος ανάδευσης του αντλιοστασίου Α7 του Βιολογικού Καθαρισμού Χερσονήσου»

 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια μεμβράνης πιεστικού δοχείου τμήματος άρδευσης στη ΜΒΚ Χερσονήσου»

 16. Εξέταση αιτήματος δημότη για εξαγωγή υδρομέτρου και μείωση οφειλής.

 17. Εξέταση αιτήματος δημότη για επανεξέταση λογαριασμού.

 18. Εξέταση αιτημάτων Δημοτών - Ρύθμιση οφειλών.

 

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ