Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση 2014 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Χερσονήσου