Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου» που θα διεξαχθεί δια περιφοράς στις 08/03/2022 και ώρα 08:30 π.μ

Ώρα έναρξης συνεδρίασης :08:30 π.μ.

Ώρα λήξης συνεδρίασης :09:30 π.μ.

Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς όχι με φυσική παρουσία και με αποστολή email για την έγκριση ή μη των θεμάτων μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης.

Παρακαλούνται τα νέα μέλη όπως επιβεβαιώσουν τη λήψη του παρόντος.

Σε επόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σας σταλούν και οι εισηγήσεις των θεμάτων

Είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις,

 

Με εκτίμηση,

Μπορμπουδάκη Παρασκευή

Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Χερσονήσου

Τηλ.2897340052

Fax.2897340052

E-mail:npdd_kpa@hersonisos.gr