ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

(ΠΕΜΠΤΗ 31/08/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Π.Μ.ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ )

 

Προθεσμία αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έγκριση ή μη και προτάσεις :12:30 μ.μ.

Τα θέματα  κρίνονται   ως κατεπείγοντα  καθώς πρέπει να ενημερωθεί το συμβούλιο καθώς  προέκυψε σοβαρό περιστατικό και επίσης χρειάζεται αναπλήρωση προσωπικό κατ.ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας λόγω τραυματισμού με χειρουργική επέμβαση με αποτέλεσμα να υφίσταται ανάγκη αναπλήρωσης αυτής για το διάστημα απουσίας της.