ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση, που θα γίνει δια περιφοράς,     σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου  ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10: «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 » παρ. 1, βάσει του οποίου: κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του   η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ  α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.  5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 ( Α΄ 87 ), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

          Παρακαλείσθε όπως  αποστείλετε - γνωστοποιήσετε τις αποφάσεις σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά,  στην γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ », αναφορικά με την ψήφο σας, υπέρ – κατά ή λευκή, για κάθε θέμα συζήτησης και κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τυχόν απόψεις σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

 

 

          Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την  Παρασκευή   17  Σεπτεμβρίου  2021  και  από  10:00  έως 12:00,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ 1: ΔΩΡΕΑΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ( ΜΗΚΟΥΣ – ΥΨΟΥΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΑΠΗΤΑ ), ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΛΙΩΝ, ΣΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 -2022.

 

 

ΘΕΜΑ 2: ΔΩΡΕΑΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΛΙΩΝ, ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΣΚΕΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΑΕ  ΚΒΟ  ΝΤΟ  ( ΤΑΕΚWONDO – ITF ), ΤΑΫΛΑΝΔΕΖΙΚΗΣ ΠΥΓΜΑΓΧΙΑΣ – ΜΟΥΑΙ ΤΑΙ    ( MUAY THAI ) KAI ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ, ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ   ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2021 -2022.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

           ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

 

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ZΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ