Ανακοίνωση διενέργειας κληρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΥΠΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΩΡΙΟ» ΤΟΥ Δήμου Χερσονήσου προϋπολογισμού 221.000,00€