Υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας παραλιακού μετώπου Ναυάρχου Νεάρχου Λιμ. Χερσονήσου»

Υπογράφηκε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμ. Χερσονήσου η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας παραλιακού μετώπου Ναυάρχου Νεάρχου Λιμ. Χερσονήσου» μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας του Δήμου Χερσονήσου κ. Εμμανουήλ Πετράκη και των αναδόχων μελετητών κ.ΔημητρίουΡομπογιαννάκη, πολιτικό μηχανικό – μελετητή λιμενικών έργων, κ.ΜιχαήλΨαλτάκη, πολιτικό μηχανικό – μελετητή στατικών , κ.ΓεωργίουΑλεξανδράκη, γεωλόγο – μελετητή γεωτεχνικών, και κ. ΙωάννηΠαρασύρη, μηχανικό χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης – μελετητή περιβαλλοντικών.

 

Η μελέτη θα εκτελεστεί σύμφωνα με το με αρ. 24/2016 εγκεκριμένο Φάκελο Έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνοπτικά περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών λιμενικών έργων, στατικών, γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών για την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας της ακτής στην παραλιακή οδό Ναυάρχου Νεάρχου στο Λιμ. Χερσονήσου.

 

Το κόστος της μελέτης ανέρχεται στις 31.595,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.