ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  - θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες (στην έδρα του Δήμου, εντός της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών), εντός δέκα (10)  ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου, ήτοι από 23.09.2023,  έως και 02.10.2023.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Πρόσκληση  με αριθμ. πρωτ.  20303/2023