ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 15 ΑΤΟΜΩΝ - ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 22.04.2022 ΕΩΣ 03.05.2022)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 και με αριθμ. πρωτ. 5438/2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  - 15 ΑΤΟΜΩΝ  - ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 και με αριθμ. πρωτ. 5438/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ αρχίζει την 22.04.2022 (ημέρα Παρασκευή) και λήγει την 03.05.2022 (ημέρα Τρίτη).