main img main img main img main img main img main img main img main img

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν. Προστ. & Αλληλεγγύης μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοιχτού διαγωνισμού για τα έτη 2015 – 2016

copyright © Δήμος Χερσονήσου