main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ

copyright © Δήμος Χερσονήσου