main img main img main img main img main img main img main img main img

Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων

Απόφαση 165/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου