main img main img main img main img main img main img main img main img

Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων

Απόφαση 166/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου