main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για 11η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου του Δήμου μας, στις 26 Αυγούστου 2013

              Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου, την  26η  του μηνός Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

 ΘΕΜΑΤΑ :

 

1. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «Παραδοσιακά Προϊόντα - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», που βρίσκεται στην οδό  Ελ. Βενιζέλου 215 στο Λιμ. Χερσονήσου,  στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ»

 

2. «Συζήτηση και ενημέρωση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Λιμένος  Χερσονήσου»

 

                                                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                  Δημοτικής Κοινότητας

                                                                                                      Λιμένος Χερσονήσου

            

                                                                                                            

                                                                                                     Φραγκιαδάκης Βαρδής

copyright © Δήμος Χερσονήσου