main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου, την 01η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

1. «Έκφραση γνώμης για την κατασκευή ή μη πεζοδρομίου νότια του ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ELVART MON I.K.E. (υπηρεσίες ενοικίασης διαμερισμάτων) που βρίσκεται επί της οδού Τρυγιράκη Ιωάννη στον οικισμού Χερσονήσου της Δ.Κ. Χερσονήσου»

 

2. «Συζήτηση διαφόρων αποφάσεων που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου».

Ο Πρόεδρος

Δημοτικής Κοινότητας

 

Φουκαράκης Νικόλαος

copyright © Δήμος Χερσονήσου