main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου (Ελευθερίας 50), την 19η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

1. «Έκφραση γνώμης για την κατασκευή ή μη πεζοδρομίου δυτικά του ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας του Κρασανάκη Δημητρίου στην περιοχή Ανάληψης της Δ.Κ. Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου»

 

2. «Συζήτηση διαφόρων αποφάσεων που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου».

Ο Πρόεδρος

Δημοτικής Κοινότητας

 

Φουκαράκης Νικόλαος

copyright © Δήμος Χερσονήσου