main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου

Μετά από έλλειψη απαρτίας κατά την 3η Συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου που πραγματοποιήθηκε στις 27/9/2019 και βάσει της υπ’ αριθμ. 88/2019 εγκυκλίου που προβλέπει τα παρακάτω:

«Αν σε κάποια συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση που πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από 24 ώρες στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη»,

σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου, (Λιμένα Χερσονήσου), την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

1.«Έκφραση γνώμης για την κατασκευή ή μη πεζοδρομίου δυτικά του ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Κρασανάκη Δημητρίου στην περιοχή Ανάληψης του Δήμου Χερσονήσου».

 

2. «Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση (περισυλλογή και διαχείριση) αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3170\2003, που είναι εγκαταλελειμμένα στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου μας».

 

3.Περί νομιμότητας ή μη κυκλοφορίας του τουριστικού τραίνου (αν έχει άδεια κυκλοφορίας ή όχι και αν έχει παραβιάζει τους όρους της εγκριθείσας διαδρομής».

 

4. Ανέγερση κοινοτικού καταστήματος για τις ανάγκες της Κοινότητας Χερσονήσου

 

5. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου».

 

Ο Πρόεδρος

Δημοτικής Κοινότητας

 

 Φουκαράκης Νικόλαος

copyright © Δήμος Χερσονήσου