Πρόσκληση για την 9η συνεδρίαση έτους 2015 της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών