Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου