main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 01η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 08η του μήνα Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Δ.Κ. Λιμένα Χερσονήσου.

 

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα κοπεί η Πρωτοχρονιάτικη πίτα της Δ.Κ. Λιμένα Χερσονήσου, από την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Τσιχλή Αικατερίνη.

 

Η Πρόεδρος

Δημοτικής Κοινότητας

 

Τσιχλή Αικατερίνη

copyright © Δήμος Χερσονήσου