main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 05η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 08η του μήνα Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η .00 μεσημβρινή για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν την Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου.

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 

 

1.«Έκφραση γνώμης για τη χωροθέτηση αποκλειστικής θέσης στάσης μπροστά ή πλησίον του ξενοδοχείου «VASIA BOULEVARD», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Α.Ε.», επί της οδού Μίνωος εντός Λ. Χερσονήσου»

 

2. «Πρόταση της κοινότητας Λ. Χερσονήσου για την αντιμετώπιση (περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς) εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 84 εδάφιο (η) του Ν. 4555/2018 «αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας», και βάσει των νόμων 4039/2012 και 4235/2014 που διέπουν στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος»

 

3. «Περί δυνατότητας κυκλοφορίας τουριστικών τραίνων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Λ. Χερσονήσου (εφαρμόζονται η παραβιάζονται οι ήδη εγκριθείσες διαδρομές – βατότητα δρόμων), ύστερα από νέο αίτημα του κ. Ιωάννη Κουτεντάκη για έγκριση νέων ειδικών διαδρομών τραίνου».

 

4. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου»

Η Πρόεδρος

Δημοτικής Κοινότητας

 

 

Καρβουνάκη Μαρία

copyright © Δήμος Χερσονήσου