main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 06η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 15η του μήνα Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η .00 μεσημβρινή για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν την Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου.

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. «Περί καταγραφής περιουσιακών στοιχείων / ακινήτων που ανήκουν στην

Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου».

 

2. «Περί συζήτησης - προτάσεις του συμβουλίου της Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου και λήψη σχετικής απόφασης για προτεινόμενα έργα – εργασίες προκειμένου να συμπεριληφθούν το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου, έτους 2020 ».

 

3. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου»

Η Πρόεδρος

Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου

 

 

Καρβουνάκη Μαρία

copyright © Δήμος Χερσονήσου