main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 07η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 05η του μήνα Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η .00 μεσημβρινή για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν την Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου.

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. «Έκφραση γνώμης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας διδασκαλίας του Πολιτιστικού Κέντρου Χερσονήσου 2ου ορόφου (προθάλαμος θεάτρου), που ανήκει στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου».

 

  1. Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση κτίσματος επιφάνειας 70 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίας αρ. 19, αποτελούμενο από δύο ισόγειες αίθουσες 35 τ.μ. εμβαδού εκάστη».

 

  1. «Ένταξη της Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου στο Πρόγραμμα δακοκτονίας ετών 2020, 2021 και 2022».

 

  1. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου»

 

Η Πρόεδρος

Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου

 

Καρβουνάκη Μαρία

copyright © Δήμος Χερσονήσου