main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 08η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 20η του μήνα Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13η .00 μ.μ. για τη συζήτηση του μοναδικού θέματος που αφορά την Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου.

 

ΘΕΜΑ :

 

«Γνωμοδότηση για τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμένα Χερσονήσου».

 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για το λόγο ότι το έργο έχει ήδη ξεκινήσει και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Απριλίου.

 

 

Η Πρόεδρος

Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου

 

Καρβουνάκη Μαρία

copyright © Δήμος Χερσονήσου