main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 01η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 03η του μήνα Φεβουαρίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11η .00 π.μ. για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν την Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου. 

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

 • «Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος στην οδό Ευρώπης στον οικισμό Πισκοπιανό της Κοινότητας Χερσονήσου».

 

 • «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», με την επωνυμία «ANTIDOTE», ιδιοκτησίας του κ.ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ευρώπης και Σόλωνος στον οικισμό «Πισκοπιανό» της Δ.Κ.Λιμ.Χερσονήσου του Δήμου μας».

 

 • «Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς πωλητές».
 •  
 • «Έκφραση γνώμης για την παραχώρηση χώρου στο Λιμένα Χερσονήσου (σχετικό έγγραφο η με αριθμ. Πρωτ. 653/15-01-2020 αίτηση Κ.Σ.Ε. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ).
 •  
 • «Έκφραση γνώμης για παραχώρηση αίθουσας στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο του οικισμού Πισκοπιανού (οδός Ευρώπης 11α), για 5 έτη, στο σωματείο Ολλανδών Χερσονήσου».
 •  
 • «Περί δημιουργίας πάρκινγκ στην πλατεία Καστρίου - πρόταση Αντιδημάρχου Χερσονήσου κ. Μπάτση Δημητρίου.
 •  
 • «Περί ονοματοθεσίας οδών κλπ.  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου – πρόταση Αντιδημάρχου Χερσονήσου κ. Μπάτση Δημητρίου».
 •  

                                                                                               Η Πρόεδρος

                                                                                      Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου

 

                                                                                         Καρβουνάκη Μαρία

copyright © Δήμος Χερσονήσου