main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 04η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 15η του μήνα Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Δ.Κ. Λιμένα Χερσονήσου.

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

1. «Αποχαιρετιστήριος λόγος της Προέδρου του συμβουλίου της Δ.Κ. Λ. Χερσονήσου κ. Τσιχλή Αικατερίνης για την θητεία της ως Προέδρου της Δ.Κ. Λ. Χερσονήσου»

 

2. «Έκφραση γνώμης για τη χωροθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης μπροστά από το κτηνιατρείο επί της οδού Σπύρου Κασσαβέτη 10 στο Λιμένα Χερσονήσου»

 

3. «Έκφραση γνώμης για τη χωροθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης έναντι του ιατρείου Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής επί της οδού Παπαδογιώργη 16 στο Λιμένα Χερσονήσου»

 

4. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου»

Η Πρόεδρος

Δημοτικής Κοινότητας

 

Τσιχλή Αικατερίνη

copyright © Δήμος Χερσονήσου