main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου του Δήμου μας την 21η Μαΐου 2018 (τακτική συνεδρίαση)

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της  Δημοτικής  Κοινότητας  Λ. Χερσονήσου του Δήμου μας την 21η Μαΐου 2018  (τακτική συνεδρίαση)

copyright © Δήμος Χερσονήσου