main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου του Δήμου μας την 12η Φεβρουαρίου 2018 (τακτική συνεδρίαση)

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της  Δημοτικής  Κοινότητας  Λ. Χερσονήσου του Δήμου μας την 12η Φεβρουαρίου 2018  (τακτική συνεδρίαση)

copyright © Δήμος Χερσονήσου