main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε κτίριο ιδιοκτησίας της Κοινότητας Χερσονήσου και συγκεκριμένα στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο στον οικισμό Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου, την 21η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

1.«Προτάσεις για τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός διοικητικών ορίων της Κοινότητας Χερσονήσου»

2. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης εντός διοικητικών ορίων της Κοινότητας Χερσονήσου και συγκεκριμένα:

α. Τοποθέτηση πινακίδων (Π8α- Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας, β. Τοποθέτηση πινακίδων (Π25 – αδιέξοδος), γ. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης(Π46 – Επιτρέπεται η κολύμβηση στις παραλίες Ανάληψη – Αγκισαρά) και δ. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ42 επί της οδού Οροπεδίου Λασιθίου στον οικισμό Ανάληψης, από Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Λασιθίου στο ύψος του περιπτέρου μέχρι την πλατεία».

3. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς πωλητές»

4. Αποξήλωση των παλαιών ηλιακών σωμάτων στον παραλιακό δρόμο Αγκισαρά από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Καλντέρα».

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

 

 

Φουκαράκης Νικόλαος

copyright © Δήμος Χερσονήσου