main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 8η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2013

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού , την  23η  του μηνός Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

 ΘΕΜΑΤΑ

 

 

  1. Συζήτηση-ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού.

 

  1. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης άδειας και λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Καφενείο», ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΑΚΗ Εμμανουήλ, στην οδό Ούλοφ Πάλμε στον οικισμό της Σταλίδας της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού

 

 

                                                   Ο Πρόεδρος                                                                      της Δημοτικής Κοινότητας

 

            

                                             Βογιατζάκης Αλέξανδρος

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου