main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Χερσονήσου του οικισμού Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου, την 26η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

(Καλεσμένοι στο συμβούλιο όλοι οι κοινωνικοί φορείς της περιοχής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χερσονήσου).

 

ΘΕΜΑ:

 

«Συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής μας με σκοπό

την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και την καθαριότητα αυτών, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής μας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα. Καλεσμένοι για συζήτηση θέματος οι δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι οι κοινωνικοί φορείς και οι εκπρόσωποι της εκκλησίας της περιοχής μας»

 

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

 

Φουκαράκης Νικόλαος

copyright © Δήμος Χερσονήσου