main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε κτίριο

ιδιοκτησίας της Κοινότητας Χερσονήσου και συγκεκριμένα στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο στον οικισμό Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου, την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

 

  1. Περί έκφρασης γνώμης του θέματος που αφορά το σχέδιο κανονισμού

άρδευσης του Δήμου Χερσονήσου».

 

  1. Έκφραση γνώμης για τη μετεγκατάσταση του απομακρυσμένου

Περιπτέρου στην κεντρική πλατεία Χερσονήσου (στο σιντριβάνι)».

 

  1. «Περί ενημέρωσης Προέδρου για την ύπαρξη επικίνδυνων

ετοιμόρροπων Κτισμάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Χερσονήσου».

 

  1. «Περί ανάδειξης του μοναδικού σε ομορφιά κουραρόδασους που

βρίσκεται νότια του οικισμού Χερσονήσου.

 

  1. «Περί διαμόρφωσης ακινήτου του Δήμου Χερσονήσου σε παρκινγκ-

(έχει συμπεριληφθεί στις προτάσεις μας στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου έτους 2020 Θέμα αριθμ. 11ο)».

 

  1. «Συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής μας με σκοπό

την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και την καθαριότητα αυτών, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής μας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα. Καλεσμένοι για συζήτηση θέματος οι δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι οι κοινωνικοί φορείς και οι εκπρόσωποι της εκκλησίας της περιοχής μας»

 

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

 

Φουκαράκης Νικόλαος

copyright © Δήμος Χερσονήσου