main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για τη 12η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                Μάλια,    31-10-2013

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                             Αριθ.Πρωτ.:  31166                                        

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : 25ης   Μαρτίου 17

Τ.Κ.  70007 Μάλια

Τηλ.: 2897340214

Αρμόδια υπάλληλος: Σηφάκη Ευσεβία            

ΦΑΞ : 2897033888                                 ΠΡΟΣ:                                                

           Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής     
               Κοινότητας Μαλίων Δήμου Χερσονήσου

κ.κ. 1) Κοσμά Ελένη 

κ.κ 2) Κουλούρας Εμμανουήλ

κ.κ.3) Πετράκης  Ευάγγελος

κ.κ.4) Αργυράκη Ειρήνη

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου 

 

Σας προσκαλώ  σε τακτική  συνεδρίαση ,  την  Δευτέρα  04  Νοεμβρίου  2013  και ώρα 12:00, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το άρθρο 88   του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ  1ο        

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος«Μαζική εστίαση  πλήρους γεύματος(Σνακ Μπαρ-Ταβέρνα)» στον  Πετράκη  Ευάγγελο          

ΘΕΜΑ  2ο        

Ανανέωση ισχύς της  11/2013 απόφασης για χορήγηση προέγκρισης άδειας  ίδρυσης  καταστή-ματος στον Νταμπανιάν  Οχάν  & ΣΙΑ  Ο.Ε.

ΘΕΜΑ  3ο       

Ανάκληση  των: 41/2011, 44 & 39/2012, 26, 31, 33, 6, 28,40, 22 & 32/2013  αποφάσεων περί χορήγησης  προέγκρισης  άδειας ίδρυσης καταστημάτων.  

 

                                                           Ο Πρόεδρος Σ. Δ. Κ.  Μαλίων Δήμου Χερσονήσου

                                                  

                                                      

 

 

                                                                      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ  

copyright © Δήμος Χερσονήσου