main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων.

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση την 17 Δεκεμβριου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 82 και 89 του Ν. 4555/2018.

 

1. Γνωμοδότηση για την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας στα Μάλια στα πλαίσια του έργου « Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια»

2. Ενημέρωση για ύπαρξη επικίνδυνων – ετοιμόρροπων κτισμάτων

 

 

Η Πρόεδρος

 

Αργυράκη Ειρήνη

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου