main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για 4η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού.

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω μη απαρτίας η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας δεν πραγματοποιήθηκε στις 14/9/2018. Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010 παρ. 2 και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.   49/74572/29.12.2010 Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων   σας προσκαλούμε  σε νέα τακτική συνεδρίαση την 19 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μοχού, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3  του Ν. 3852/2010.

 

Παρακαλώ δείτε το συνιμμένο αρχείο 

copyright © Δήμος Χερσονήσου