Πρόσκληση για την 1/2022η συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Βάθειας

     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την 1/2022η συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Βάθειας»

 

          Σας προσκαλώ στην τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κάτω Βάθειας που θα γίνει στο κτήριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, την 18η του μηνός Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.

 

 

                                               

 

 

 

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Κάτω Βάθειας

 

 

Χωραφάκης Νικόλαος