ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΑΣ

Σας προσκαλώ στην 2 η τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 09 Αυγούστου στο Κοινοτικό κατάστημα της Ελιάς και ώρα 19:00μ.μ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν , για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1 . Έκφραση γνώμης περί «Λήψη κανονιστικής απόφασης για καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/05.11.2021»

2. Καθαρισμός – συντήρηση αγροτικών δρόμων Κοινότητας Ελαίας

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Ελαίας

Σημαιάκης Ιωάννης