ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΒΩΝ