main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 02η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 24η του μήνα Φεβουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η .00 π.μ. για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν την Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου.

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. «Περί συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από αιρετούς - συμβούλους της Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου 2019 – 2020 (ενέργειες διαβούλευσης)».

 

  1. «Περί ενημέρωσης Προέδρου για την ύπαρξη επικίνδυνων – ετοιμόρροπων κτισμάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου»

 

  1. «Περί τοποθέτησης σήμανσης επί των οδών Ευαγγελιστρίας και Παπαδογιώργη στον οικισμό Λιμένα Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου»

 

Η Πρόεδρος

Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου

 

Καρβουνάκη Μαρία

copyright © Δήμος Χερσονήσου