Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

      Σας προσκαλώ  σε τακτική συνεδρίαση  την 16 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο δημοτικό κατάστημα Μαλίων,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1. 1.    Πρόταση για ονοματοδοσία οδού στην Κοινότητα Μαλίων κατόπιν αιτήματος Βασιλάκη Γεωργίου
    1. 2.       Έκφραση γνώμης περί δωρεάν παραχώρησης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μαλίων στη Χορωδία Μαλίων
    2. 3.       Έκφραση γνώμης περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μαλίων στον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Μαλίων
    3. 4.       Καταγραφή ελλείψεων δημοτικού φωτισμού σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης εντός ορίων οικισμών και πυκνοκατοικημένες περιοχές

 

                                                                                                                        Η Πρόεδρος

 

 

                                                                                                                    Αργυράκη Ειρήνη