main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινοτητας Μαλίων

 

Σας προσκαλώ σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 – Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), την 30Ιουνίου2020ημέραΤρίτηκαιώρα13.30μμστο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 82 και 89  του Ν. 4555/2018.

 

  1. Γνωμοδότηση για την διατήρηση ή την απομάκρυνση περιπτέρου  που βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας (θέση Κλωντζανή) στα Μάλια της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου μας
  2. Κατάρτιση Επιχειρησιακού πρόγραμματος  Δήμου Χερσονήσου 2019-2023

 

 

Η Πρόεδρος

 

 

                        Αργυράκη Ειρήνη

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου